Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Za buduće studente

Poštovani budući studenti,

Na ovoj stranici možete preuzeti tekst informatora Departmana za fiziku odakle možete saznati sve osnovne informacije o vrstama i uslovima studija. Međutim, za prijavu za polaganje prijemnog ispita neophodan je štampani primerak ovog informatora u kome se nalaze obrasci prijave. Informator se može kupiti u skriptarnici Prirodno-matematičkog fakulteta.

Kontakt e-mail: info@df.uns.ac.rs