Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Master radovi

Kandidat Naslov rada Link
Marija Bošnjak Analiza primene nastavnog programa Ruka u testu – otkrivanje sveta u nastavnoj praksi u Zapadnobačkom okrugu PDF (471 kB)
Slobodan Radošević Magnetne osobine antiferomagnetnih halogenida mangana PDF (1.9 MB)
Zvezdan Gagić Proučavanje zvučnih talasa laboratorijskim metodama na nivou srednjeg obrazovanja i na osnovnim akademskim studijama fizike PDF (1.4 MB)
Branka Radulović Obrazovni i socio-ekonomski aspekti uspeha na studijama fizike na PMF-u u Novom Sadu PDF (735 kB)
Ivana Rančić Formiranje i razvoj pojmova u obradi Arhimedovog zakona u osnovnom obrazovanju PDF (1.3 MB)
Nenad Pavlović Integrisani pristup nastavi fizike i matematike: odabrani primeri za učenike gimnazija PDF (926 kB)
Lidija Hlapec Primena multimedije u obradi nastavne teme "Oscilatorno i talasno kretanje" u osnovnom obrazovanju PDF (836 kB)