Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Materijali sa predavanja

Fizika II za studente matematike

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja za predmet Fizika 2 za studente matematike

Seminarski radovi

 • Antisimetrija kristala i obojene grupe simetrije
 • Boja kristala
 • Dislokacije
 • Fononi
 • Fotoprovodljivost
 • Galvanomagnetni efekti
 • Ispitivanje magnetika rezonantnim metodama
 • Lorencov faktor
 • Metamaterijali
 • Metode za opservaciju feromagnetnog domena
 • Nanotube
 • Orijentaciona polarizacija
 • Polarizacija jonskog i elektronskog tipa
 • Polarizacija u električnom polju
 • Primena tečnih kristala
 • Recipročna rešetka
 • Superprovodljivi fulereni
 • Tipovi projekcija
 • Tompsonov efekat
 • Toplotna provodljivost
 • Wigner-Seitz-ova ćelija i Brillouin-ove zone
 •  

  Materijali u optici i sočiva

   

  Optometrija

  Neke neželjene posledice usled korišćenja kontaktnih sočiva:

   

  Mehanika

   

  Fizika za studente Tehnološkog fakulteta

   

  Fizika 1 za studente matematike

   

  Fizika elementarnih čestica

   

  Optometrija

  Zadaci

   

  Meteorologija