Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Studentski savetnici po smerovima

Smer: diplomirani fizičar / fizičar istraživač

Smer: profesor fizike

Smer: medicinska fizike

Smer: meteorologija

Smer: astronomija