Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za fiziku

webmail

Stručni radovi

Kandidat Naslov rada Link
Maja Jakovljević Protokol optometrijskog pregleda PDF (1.3 MB)
Livija Temunović Problemi adaptacije kod progresivnih sočiva PDF (799 kB)
Ivana Denić Presbiopija - staračka dalekovidost PDF (24 MB)